Lär dig att skapa positiva förändringar i din kropp med det unika programmet Hälsoskolan!Hälsoskolan består av 5 interaktiva videos som omfattar viktiga hälsoåtgärder och du definitivt kan åstadkomma enorma förbättringar i din hälsa. Alla videos innehåller animationer, bilder och musik, vilket gör att du snabbt och enkelt och på ett roligt sätt lär dig att utföra alla övningarna effektivt. Modulerna säljs inte separat denna gång då Mental Allegro presenteras i slutet av kursen och är den teknik som kommer hjälpa dig att nå stor framgång på många livsområden.

5 Interaktiva videos

För att kunna göra positiva förändringar i kroppen, både på ett fysiskt och psykiskt plan, krävs kontakt med det undermedvetna. Det vanliga sättet att nå det undermedvetna är via djupa meditationer, vilka endast ett fåtal människor lyckas med. Men i Hälsoskolan finns tekniker som gör att du kan komma i kontakt med det undermedvetna automatiskt. Med andra ord, vem som helst kan åstadkomma resultat! Grunden för dessa interaktiva videos var ett antal webinarer - här kan du läsa uttalanden om hur kursdeltagarna upplevde kursen och vilka resultat de fick redan under webinarernas gång.

 

Kan man leva utan sjukdomar? 4 videor

 
 

Praktiken i fokus


Hälsoskolan riktar sig till alla människor med syfte att hjälpa var och en att lära sig hantera sin hälsa och hälsoproblem, stärka sin kropp och sitt immunförsvar på ett lätt sätt. I de 10 första webinarerna får du effektiva, praktiska, övningar som snabbt hjälper dig att förbättra din hälsonivå och skydda dig mot olika påfrestningar, först och främst mot virus.

 

Övningar som fungerar


Dessa övningar omfattar många konkreta åtgärder, såsom rensning av kroppen, balansering av hormoner, förbättring av immunförsvarets funktioner m.m.

parallax background
 

Övningarna bygger på en kombination av en speciell energetisk

visualisering, andning och musik.


 

Den optimala kombinationen


För att du ska kunna utföra övningarna så effektivt som möjligt, så utförs visualiseringarna tillsammans med animerade bilder och musik. Denna optimala kombination gör att man känner effekt nästan direkt. För att utvärdera effektiviteten av övningar på ett objektiv sätt kan du göra ett särskilt andningstest som visar din adaptationsförmåga, eller hälsonivå. Du gör testet två gånger, innan webinarernas början och efter de 10 webinarerna är avslutade.


Bli proffs inom din hälsa


Om du gör övningarna under 10 veckor, minst 30 min./dag, så kommer du garanterat se att din hälsonivå har blivit mycket bättre, upp till dubbelt så bra.


Att förstå varför


För att lära sig om hälsa och kunna hantera den är det nödvändigt att förstå varför hälsoproblem uppstår. Det finns tusentals olika symptom och sjukdomar men huvudorsakerna är desamma – en försvagad regleringsförmåga i kroppen samt stagnationer. Regleringsförmågan är beroende av hur nervsystemet och hormonsystemet fungerar.

Gör på rätt sätt


Stagnationer beror på spänningar i kroppen och en svag utrensningsförmåga. Och oberoende av vilket problem man har i kroppen, så måste man alltid korrigera kroppens reglerings- och rensningsmekanismer. Allt annat är bara dämpande av symptom. Negativt tänkande och stress uppfattas direkt av hypotalamus och hypofysen och orsakar obalanser i nervsystemet och hormonsystemet. Upprepad oro, rädsla och bekymmer leder så småningom till hälsoproblem.

Mentala hälsoverktyg


Med andra ord: kroppen minskar sin regleringsförmåga och då uppkommer olika obalanser, symptom och sjukdomar. De negativa tankarna framkallar spänningar i kroppen som i sin tur orsakar stagnationer, och då blir det svårare för kroppen att föra bort slaggprodukter och döda celler och då kan inflammationer, adenom, myom etc. uppstå.


Hälsoskola - vad du ska lära dig


I min online Hälsoskola, som startar i juni 2020, kommer du att få lära dig hur du kan stärka kroppen och immunförsvaret, förebygga hälsoproblem och, om det finns redan problem, lära dig hur du kan hjälpa kroppen att bli av med dem. Du får lära dig hur du hjälper kroppen att bli av med konkreta hälsoproblem. Vid behandling av olika hälsoproblem finns det många likheter, och även om vi inte tar upp alla problem, så kommer du förstå vilka behandlingsmetoder du behöver göra för alla slags obalanser i kroppen.

Min Hälsoskola bygger på 4 viktiga hälsoverktyg:

1. Tankens kraft
(energivisualisering)

Det handlar om att komma i kontakt med det undermedvetna.

2. Andning

Människans anpassningsförmåga, eller motståndskraft, beror på hur mycket energi cellerna producerar.

3. Musik som terapi

I Hälsoskolan använder vi musik som en del i hälsoarbetet.

4. Kost

Vid olika hälsoproblem kan det saknas en del näring, vitaminer och mineraler.

Tankens kraft

Tankens kraft – för att ändra någonting i kroppen, ett beteende eller bli av med ett hälsoproblem är det nödvändigt att arbeta med sitt undermedvetna. Det handlar om att komma i kontakt med det undermedvetna, och det undermedvetna påverkas mer av bilder än av ord.

Därför är mental visualisering det bästa sättet om man vill göra förändringar i sin fysiologi. Visualiseringen vi använder i Hälsoskolan kallas för ”energetisk visualisering”. För att förstå detta, måste man också känna till att varje organs funktion återspeglas i hjärnan i form av ett unikt nätverk av neuroner. Ett problem i kroppen motsvarar alltid ett konkret nätverk av neuroner - ett mönster.

För att bli av med ett problem man måste träna bort det gamla mönstret och ersätta det med ett nytt mönster som motsvarar en normal funktion. Att visualisera funktioner på vårt sätt gör det möjligt att koppla ihop neuroner till ett mycket starkare nätverk, och vi gör det med hjälp av visuella animationer och en speciell musik. Och det nya mönstret får mer energi. Därför kallas det ”energetisk visualisering”. Ett starkt neuronnätverk förbättrar kroppens funktioner mycket fortare och stabilare.

Andning

Vår hälsa är i största grad beroende av kroppens adaptations- eller anpassningsförmåga till olika livspåfrestningar.
Människans anpassningsförmåga, eller motståndskraft, beror på hur mycket energi cellerna producerar. Det liknar ett batteri som kan laddas på olika nivåer. Ju äldre personen är, desto mindre energi kommer kroppen att producera och desto mindre laddas kroppens batteri. Och detta beror på ett minskat syreupptag i cellerna.

Ett dåligt syreupptag försämrar förbränningen, vilket leder till att ett onödigt stort antal avfallsprodukter stannar kvar i kroppen - på medicinskt språk kallat ”vävnadshypoxi”. Sådan hypoxi, eller syrebrist, är den främsta orsaken till de flesta sjukdomar, inklusive åldrandet. Andningsövningarna som ingår i Hälsoskolans undervisning utförs kontinuerligt och kommer att förbättra syreupptaget. Dessa övningar får du lära dig att göra både separat och som en del i de mentala övningarna, vilket hjälper till att både förbättra syreupptaget samt underlätta visualiseringsövningarna.

Musik som terapi

Musik som

terapi

I Hälsoskolan använder vi musik som en del i hälsoarbetet.
Vi vet att musik har ett positivt inflytande på kroppen, väcker känslor och ger energi. Många studier på klassisk musik och dess inverkan på människor har påvisat mycket stora effekter på människors inlärningsförmåga och hälsa.

Några av dessa effekter var:

1. Starkt förbättrat fokuserat tänkande
2. Ökad koncentrationsförmåga
3. Spänningar i kroppen upplöstes
4. Ökade energi
5. Lättare inlärning
6. Lugnande effekt
7. Ökad kreativitet

I allt praktiskt arbete i Hälsoskolan använder vi utvald klassisk musik som gör övningarna mer effektiva - både de mentala övningarna och andningsövningarna. Oftast använder vi musik av Bach, Mozart och Vivaldi. Denna musik inte bara ökar effektiviteten i vårt hälsoarbete utan gör också övningarna mer lustfyllda.

Kost

Vid olika hälsoproblem kan det saknas en del näring, vitaminer och mineraler. Vissa konkreta hälsoproblem kräver ofta en särskild kost och ibland bör en viss kost uteslutas. Förutom rekommendationer för konkreta problem erbjuds deltagarna en gratis kostrådgivning av näringsspecialister.

Hur går det till

Varje webinar är 1,5 timme långt och bygger på de 4 faktorer som beskrivits ovan -tanke, andning, musik och kost. På första webinaret förklarar vi hur det fungerar och du får prova på att göra några övningar, de resterande webinarerna fokuserar på lösningar av konkreta problem. Sist i varje webinar får du göra en särskild energetisk visualisering med musik som ökar din mentala styrka och ditt självförtroende. Efter webinaret gör du övningarna hemma i en vecka.

Modul 1, Del 1: Hälsoskolan. Principer
Modul 1. Del 1:

Hälsoskolan. Principer

1. Hur ”energetisk visualisering” fungerar vid behandling av olika hälsoproblem
2. Hur du använder ”effektiv andning” för att öka kroppens styrka
3. Hur du kan använda musik för att skapa balans i kroppen
4. Hur du kan överföra musik till inre organ och kroppsdelar
5. Vilken kost man bör välja. Principer
6. Praktiska testövningar

 

OBS: Du kan betala också mot faktura om du kommer att anmäla dig via mail@mr-ab.se