test557
October 7, 2019
Show all

Väder och dess inverkan på oss


Hej alla!

I det här inlägget vill jag ta upp temat om väder och dess inverkan på oss människor. Det är speciellt aktuellt nu när vädret ofta växlar och ställer till besvär för många. Först och främst måste man förstå att allt som tillhör vädret – vind, regn, snö och sol etc. är olika frekvenser (vibrationer) som påverkar på oss människor.

Kroppen tar in dessa frekvenser genom receptorer som finns på cellernas membran, men framför allt så är det hypotalamus -centret i hjärnan som absorberar dessa frekvenser. Hypotalamus är kroppens största regulator, den tar kontinuerligt in signaler från den inre och yttre miljön och anpassar kroppen till förändringar.

Hypotalamus gör detta genom att skicka signaler till det vegetativa nervsystemet (se bilden) och nervsystemet med två grenar, det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet, så att blodtillförseln till olika organ och vävnader regleras. Hypotalamus receptorer tar in vädrets signaler för att anpassa kroppen till vädersvängningar och reglerar blodtillförseln. När det t.e.x blåser mycket så skickar hypotalamus ut signaler för att vidga blodkärlen och då kan det uppstå två problem.

För det första så minskar hypotalamus receptorer sin känslighet (speciell gällande åldrandet) och då blir regleringen sämre - det uppstår spasmer i huvudet eller leder vilket kan orsaka värk. Ett annat problem är att hypotalamus skickar ut riktiga signaler för att vidga blodkärlen, men om blodkärlen då inte är tillräckligt elastiska så uppstår återigen spasmer och värk.

Det finns alltså två huvudorsaker – reducerad känslighet i hypotalamus receptorer och problem med blodkärlen. Naturligtvis kan problemen även orsakas av ett obalanserat nervsystem, men oftast är det receptorerna och blodkärlen (kapillärerna) som måste förbättras. I nästa inlägg ska jag berätta vad du kan göra för att hjälpa kroppen att reparera detta.

1 Comment

  1. Inga says:

    Mycket intressant! Tack!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *