En fix idé
maj 20, 2020
Mental resonans
juni 5, 2020
Show all

Mozarteffekten

Hej alla ! Vi känner alla säkert till musikens gynnsamma inverkan på människans hälsa, särskilt klassisk musik. Men många vet inte vad som händer i kroppen när vi lyssnar på musiken. Begreppet ”Mozarteffekten” kommer från forskning som gjorts på musiken som Mozart skapade. Det finns även en bok om detta på svenska.
Här vill jag bara berätta om några effekter som dessa studier har visat. Efter 4 dagar ökade koncentrationsförmågan hos 68% av testpersonerna och fortsatte därefter att stabiliseras. 54 % av testpersonerna återställde en perfekt sömnkvalitet och 17 % förbättrade sömnen.
64 % av testpersonerna förbättrade sin hormonstatus tillbaka till normala nivåer och 17 % fick en liten förbättring. Hos många av testpersonerna förbättrades de mentala förmågorna rent generellt.
Forskare har kommit fram till att de positiva förändringarna beror på att musiken synkroniserar kroppens biorytmer och fungerar som en stämgaffel, vilket förbättrar kopplingen mellan alla organ och system.
Personligen tror jag att inte bara Mozarts musik kan åstadkomma sådana effekter utan även musik av Bach, Bethoven, Vivaldi med flera. Varför använder jag klassisk musik i min verksamhet?
För mig är det självklart att vår hälsa finns i vårt huvud, eller med andra ord: alla mentala processer påverkar fysiologiska processer. Allt som vi tänker visualiserar vi samtidigt.
Om man t.ex. har rädslor så visualiserar man potentiella negativa händelser i framtiden, och ju starkare rädslorna är desto starkare blir visualiseringen, och desto starkare blir den destruktiva inverkan på kroppen.
Samma sak gäller med våra mål som vi också visualiserar, men ju starkare visualiseringen är av målet – hälsan, framgången, det ekonomiska välståndet - desto närmare kommer vi målet.
Musiken hjälper verkligen till att förstärka visualiseringen, och tillsammans med visuella animationer och andning blir det fullt möjligt att komma djupare in till det undermedvetna och göra förändringar.
Precis det du ska lära dig i min Hälsoskolan och vill också påminna om att idag, den 1/6, är sista dagen för anmälan till Hälsoskolan med reducerat pris.

2 Comments

  1. Maj-Lis Rehnqvist skriver:

    Taçk för erbjudandet!
    Mozarteffekten för mig till mitt Mål!
    Ser fram emot Hälsoskolan kurs!
    “Lev i tiden”!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *